Tijdens ons bezoek werden we ook geïnformeerd over andere projecten die lopen in Albanië. Peter en Marian Brugman zijn gestart met een project om arme mensen van brandstof te voorzien in de winter. Daarvoor is een groot stuk land (18 hectare) beplant met Olifantsgras. Dit is een eenvoudig te telen gewas met een hoge opbrengst dat na de oogst in briketten kan worden geperst om als brandstof te gebruiken.

Met de Hoop voor Albanie vrachtwagen is het in Albanië gekomen. https://www.facebook.com/stichtingMensenkinderen/videos/olifantsgras/525517999748439/

De stekken olifantsgras is geplant door: https://hoopvooralbanie.nl/nieuws/jeugd-garderen-helpt-in-selba/

De oogst vraagt om machines o.a. een tractor met een hakselaar. We hebben hier in Nederland een tractor en een hakselaar kunnen kopen. Nadat we dit hebben getest gaat dit in juli 2023 op transport naar Albanië.

Totale kosten € 26.000

Zoals al aangegeven zamelen we oude metalen in en verkopen bruikbare spullen om geld in te zamelen voor de projecten waar we mensen kunnen helpen. Er is veel armoede en nood en we willen zoveel mogelijk helpen. Daar hebben we (veel) geld voor nodig. Wekelijks zijn we daarmee bezig en we hopen dat u ons wilt ondersteunen. 

Dat kunt u doen door:

  • Uw oude metalen te brengen of te laten ophalen
  • Ons vragen om woningen/gebouwen te ontruimen
  • Financiële donaties kunt u overmaken op IBAN NL10 RABO 0103 4530 91, t.n.v. Stichting Aduard Helpt onder vermelding van “Albanie”.
  • Stichting Aduard Helpt heeft ANBI-status, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.