Uw financiële donaties kunt u overmaken op IBAN NL10RABO0103453091, ten name van Stichting Aduard Helpt onder vermelding van “Albanie”.

Stichting Aduard Helpt heeft ANBI-status, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.