Vorig jaar 2022 zijn wij (Abel Kuiper, Martin Eikelboom en Sjoerd Kuiper) naar Albanië geweest. We waren daar op uitnodiging van Peter en Marian Brugman die werkzaam zijn voor de Stichting Hoop voor Albanie. We werden hartelijk en ontvangen en Peter heeft ons een aantal projecten laten zien waar ze aan werken. We waren zeer onder de indruk en zijn daardoor enthousiast geworden om daar te helpen. We zijn daar o.a. naar Maliq geweest, een weeshuis waar grote behoefte is aan een gebouw waar jongeren (zonder familie) van 18 jaar en ouder opgevangen kunnen worden. Er is nu een weeshuis waar jongeren t/m 17 jaar opgevangen worden maar wanneer ze 18 jaar worden moeten ze de straat weer op. Om deze jongens te begeleiden bij het volwassen worden en te leren hun weg te vinden in de maatschappij is er ruimte nodig om ze te laten wonen. Naast het weeshuis waar de jongeren t/m 17 jaar worden opgevangen is grond beschikbaar waar een nieuw gebouw gebouwd mag worden voor de groep jongeren.

Het oude gebouw moet eerst worden gesloopt voordat het nieuwe huis kan worden gebouwd.

Wij zijn op bezoek geweest om kennis te maken met deze jongeren en hun verzorgers. Het was erg om te horen wat deze jongens hun eerste levensjaren hebben doorgemaakt. Erbarmelijke omstandigheden; op straat leven zonder enige vorm van bescherming, armoede, honger, fysiek en mentaal geweld. Zeer heftig te horen dat 1 van de jongens had meegemaakt dat zijn vader zijn moeder om het leven zijn gebracht. Alle jongeren zijn getraumatiseerd en dit uit zich in o.a. nachtmerries, angst/stress en gedragsproblemen.

Door ons bezoek aan dit weeshuis zijn we erachter gekomen hoe dringend een gebouw nodig is om deze jongeren ook na hun 18e verjaardag te begeleiden in het groeien naar volwassenheid en zelfredzaamheid. Als er geen veilig huis en verzorging is zullen ze weer op straat belanden zonder enige bescherming en zonder netwerk.

We hebben toegezegd dat we € 35.000 gaan schenken om een gebouw te bouwen. Hiermee kan het gebouw wind en waterdicht worden gebouwd door een aannemer. We hebben tegelijk de belofte gedaan dat wij met een groep van zeven mensen in oktober 2023 twee weken naar Albanië komen om dit gebouw af te bouwen. Dat betekent vloeren/wanden/plafond/douche/toilet plaatsen en afwerken. 

Totale kosten € 50.000

Uw financiële donaties kunt u overmaken op IBAN NL10 RABO 0103 4530 91, ten name van Stichting Aduard Helpt onder vermelding van “Albanie”.

Stichting Aduard Helpt heeft ANBI-status, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Project 2023 Jongerenhuis Maliq, Albanië